Palvelut - Asiantuntemuksella

Infrahankkeiden suunnitteluttaminen

Suunnitteluttaminen sisältää palvelukokonaisuuden, jossa tilaaja saa lopputuloksena valmiin suunnitelman. Palvelukokonaisuus sisältää mm. suunnittelutehtävän tarjouspyynnön valmisteluun liittyvät tehtävät ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen, konsulttien kilpailutuksen, tilaajan avustamisen tarjousten käsittelyssä sekä hankintaan liittyvän
päätöksen valmistelussa. Tämän lisäksi palvelu käsittää varsinaisen suunnittelutyön ohjauksen ja valvonnan tilaajan määrittämien tavoitteiden mukaisesti, niin että lopputuloksena on valmis suunnitelma.

Infrahankkeiden rakennuttaminen

Rakennuttaminen sisältää palvelukokonaisuuden, jossa tilaaja saa lopputuloksena esim. valmiin tieosuuden. Palvelukokonaisuus sisältää mm. rakennusurakan valmisteluun liittyvät
tehtävät ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen (lähtökohta on valmis rakennussuunnitelma), urakoitsijoiden kilpailutuksen, tilaajan avustamisen tarjousten käsittelyssä sekä hankintaan liittyvän päätöksen valmistelussa. Tämän lisäksi palvelu
käsittää varsinaisen rakennusurakan ohjauksen ja valvonnan tilaajan määrittämien tavoitteiden mukaisesti niin, että lopputuloksena on esim. valmis tieosuus.

Viheralan rakennuttaminen ja suunnitteluttaminen

Viheralan rakennuttaminen sisältää mm. viherhankkeiden suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen ja niiden tarjouspyyntöjen valmisteluun liittyvät tehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen, konsulttien/urakoitsijoiden kilpailutuksen, tilaajan avustamisen tarjousten käsittelyssä sekä hankintaan liittyvän päätöksen valmistelussa. Näiden lisäksi palvelu käsittää suunnittelutyön ohjauksen ja/tai rakennusurakan valvonnan tilaajan määrittämien tavoitteiden mukaisesti sekä viherurakoiden turvallisuuskoordinaattoripalvelut sekä ylläpitovalvonnan.